Voksenåsen Sommerakademi

Genom Sommerakademi Voksenåsen bidrar Svensk-norska samarbetsfonden, Norges musikkhøyskole (NMH), Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) och Voksenåsen till att svenskt och norskt musikliv får en betydelsefull stimulans. Motsvarande mästarkurser finns inte i Skandinavien. 

Mästarklasser för unga utövande musiker

Voksenåsen Sommerakademi riktar sig till utövande unga musiker på högskolenivå i Sverige, Norge och resten av världen på stråk- och träblåsinstrument samt klassisk sång. Deltagande ger 3 ECTS från Norges musikhögskola. Varje år söker över 300 studenter till de ca 200 platserna. Konstnärliga ledare är Peter Herresthal, professor i fiol på NMH, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, samt gästprofessor vid bland annat Royal College of London (och medlem i Musikaliska Akademin), Randi Stene, operachef vid Den norske opera og balett, samt Andreas Sundén, försteklarinettist vid Sveriges radios symfoniorkester och professor vid Ingesund, Karlstadsuniversitet. 

Ett starkare norsk-svenskt musikliv

internationell inspiration

Genom axeln NMH – Voksenåsen – KMH är utbildningen ett sant svensk-norskt projekt, med huvuddelen av lärare och elever från de två länderna. Dock är kursen gott placerad i den internationella vardag unga musiker möter, med inspiration både i form av lärare och med andra elever från drygt 20 olika länder. På så sätt styrks också svenskt- och norskt musikliv. Lärare från NMH och KMH får chans att visa upp sig och rekryterar de allra bästa eleverna till musikutbildningarna i Sverige och Norge.

Projektet finansieras också av Dextra - Sparebankstiftelsen, NMH och Eckbos legat. 

För mer information, årets lärare, och anmälan, se kursens egen hemsida.