HISTORIA, SANNING OCH POLITIK
Projektet Historia, Sanning och Politik är ett nytt långsiktigt satsningsområde som Voksenåsen genomför i perioden 2018-2021 med stöd från Svensk-norska samarbetsfonden. Det består bland annat av en serie löst sammanhållna historielabb, en form av tvärvetenskapliga rundabordsmöten, där nya verktyg för, och positiva effekter av att problematisera och förmedla historien på nytt diskuteras.
 
Projektet lyfter fram användning av historisk metodologi och kunskap som en balanserande kraft i post-fakta-samhället. Berättelsen om historia och historiebruk är en annan del i projektet. Här diskuteras användning av historia, sanning, yttrandefrihet och populistisk politik samt nya möjliga verktyg och positiva effekter av att problematisera vår förtid på nytt.