Boken Norges tack

På grund av det stora intresset för minnesstenen Norges tack, och dess viktiga hågkomst om ländernas relationer under andra världskriget, beslutade Svensk-norska samarbetfonden att utge en bok som dokumenterade stenens bakgrund. Boken sammanställdes av fondens direktör Mats Wallenius och författaren Anders Johansson. Den utgavs i november 2016 och har titeln Norges tack – svek, samverkan och solidaritet över Kölen 1940-1945.
 
Boken finns inte till försäljning utan är tänkt som en ”gåvobok” till centrala bibliotek och arkiv samt berörda/särskilda personer i Sverige och Norge. Den finns dock att ladda ner gratis på www.norgestack.se.


" Boken har et spennende og ganske originalt opplegg, med utgangspunkt i en minnesten og kong Olavs tale i den anledning. Rundt dem spinnes det så tråder i mange retninger. Det er flott gjort.  Det er lenge siden jeg beskjeftiget meg mer inngående med svensk-norske spørsmål under krigen, og når jeg nå på nytt dukket ned i dem i forbindelse med "Norges tack till Sverige", ble jeg slått av hvor mange fasetter forholdet mellom våre to land hadde. De er blitt fremstilt på en seriøs og samtidig populær og appellerende måte. En balansert tekst fletter forbilledlig sammen historie, minne og nåtid. Gratulerer med verket!   "

Professor emeritus Ole Kristian Grimnes

Författarna Anders Johansson till vänster och Mats Wallenius. Bild Poul Heisholt, mars 2017.

" Det tycks vara bäddat för en officiös skildring av nordisk gemenskap under svåra tider, med förbigående av de spänningar som krigsåren skapade. Lyckligtvis är så inte fallet. Redan undertiteln ger en annan bild: Svek, samverkan och solidaritet över Kölen 1940-1945. På så sätt flaggas för att också känsliga teman behandlas. Syftet förefaller vara att motverka glömskan, oavsett om det rör sig om positiva eller negativa händelser. Minnesstenen är egentligen bara upptakten. Vi leds in i vad som hände för drygt 70 år sedan och på vilka sätt dessa erfarenheter kan bearbetas. "

Professor Torbjörn Nilsson

Fondens direktör Mats Wallenius och Øystein Bø, statssekreterare Forsvarsdepartementet 2.3.2017