KURSER FÖR LÄRARSTUDERANDE
Kurserna genomförs inom Svensk-norska samarbetsfondens bidrag till Voksenåsen och vänder sig till lärarstuderande från företrädesvis universiteten i Göteborg och Karlstad. Kurserna äger rum under en vecka med boende på Voksenåsen och med studiebesök i Oslo.

Syftet med kurserna är att öka kunskaperna om norsk historia, politik och kultur samt de norska språken bokmål och nynorsk. Under ett år arrangeras 2 – 3 kurser med ett 20-tal studenter i respektive kurs.

Norska lärarstuderande erbjuds motsvarande kurser om Danmark och det danska språket. Detta sker  på Schaeffergården utanför Köpehamn i regi av Fondet for dansk-norsk Samarbeid.
www.dansk-norsk.no