Språkkurs Språkkurser på Voksenåsen

Kurser för lärarstudenter

Kurserna genomförs inom Svensk-norska samarbetsfondens bidrag till Voksenåsen och vänder sig till lärarstudenter från framförallt   Göteborgs universitet. Kurserna äger rum under en vecka med boende på Voksenåsen och med studiebesök i Oslo.

Syftet är att ge studenterna ett språbad och ett självförtroende i att undervisa skolbarn i grannspråk. Det görs samtidigt som man ökar kunskaperna om norsk historia, politik. 

Voksenåsen samarbetar med Fondet for dansk-norsk samarbejd, Hanaholmen och Nordens folkhögskola Biskops Arnö om kursutveckling och erbbjuer tillsammans kurser för andra nordiska studenter. Det senare inom ramen för ett projekt finansierat av Nordiska ministerrådet.