Talentnettverket

Svensk-norska samarbetsfonden och Norsk-Svenska Handelskammaren genomför satsningen Talentnettverket, vilket är ett utbilningsprogram med fyra sammankomster per år. Det vänder sig till unga/kommande ledare inom näringslivet i Sverige och Norge.
Läs mer...

Blivande diplomater

En viktig aktivitet som berör internationell verksamhet är att sammanföra blivande diplomater i Sverige och Norge. Detta sker genom ett gemensamt utbildningstillfälle mellan deltagarna i norska aspirantkursen och svenska diplomatprogrammet. Denna satsning gör Svensk-norska samarbetsfonden med programadministrationerna vid ländernas utrikesdepartement.
Läs mer...

Foto Tine Poppe

Voksenåsen Sommerakademi

En årligt återkommande satsning från Svensk-norska samarbetsfonden är Voksenåsen Sommarakademi. Det är en mästarkurs på högskolenivå, som vänder sig till utövande musiker i åldern 18-28 år. Upplägget består av tre sektioner: Stråk, Blås och Klassisk sång. Kursen är 5 dagar lång och genomförs i juli/augusti av Voksenåsen i samarbete med bland andra Norges musikkhøgskole och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
Läs mer...

Foto Sofia Clausen

Kurser för lärarstudenter

En utbildningssatsning som Svensk-norska samarbetsfonden medverkar till är norska språk- och kulturkurser för svenska lärarstudenter. Kursen genomförs av Voksenåsen och ger blivande lärare ökade kunskaper om norsk historia, politik och kultur samt om de norska språken bokmål och nynorsk.
Läs mer...

Bild. Ingunn White

Historia, sanning och politik

I en tid där det inte finns en objektiv sanning blir historien ett viktigt förankringsverktyg. Samtidigt förändrar sig historien ständigt trots att förtiden är och förblir som den varit. Detta är utgångspunkten i projektet Historia, Sanning och Politik som Voksenåsen genomför med stöd av Svensk-norska samarbetsfonden. Läs mer…

Forskning Sverige-Norge 1940-45

För drygt 25 år sedan var Svensk-norska samarbetsfonden engagerad i ett forskningsprojekt om de svensk-norska relationerna under andra världskriget. Projektet redovisades i boken Broderfolk i ufredstid som utkom 1991. Fonden har tagit initiativ till att diskutera behovet av och möjligheterna till ett nytt forskningsprojekt. Läs mer…

Minnesstenen Norges tack

På initiativ av Svensk-norska samarbetsfonden har en norsk minnessten fått förnyad uppmärksamhet. Den står längs med Folke Bernadottes väg på Kungl. Djurgården i Stockholm. Stenen är ett är ett officiellt tack från Norge till Sverige. Ett tack för att Sverige bland annat på svensk mark utrustade och utbildade en norsk armé under andra världskrigets slut, åren 1943 till 1945.  Läs mer…

Boken Norges tack

Boken tar sin utgångspunkt i det tal som Norges kung Olav V höll 1983 när han överlämnade minnesstenen till Sveriges kung Carl XVI Gustaf. Kring talet vävs olika enskilda berättelser gällande relationen mellan Sverige och Norge under andra världskriget. Boken är skriven av Anders Johansson och Mats Wallenius på uppdrag av Svensk-norska samarbetsfonden. Läs mer…