Hoppa till innehåll

Talentnettverket

Talentnettverket skapar nya nätverk mellan unga talentfulla ledare i Sverige och Norge. Syftet är kompetensutveckling genom  nätverkande och ökad kunskap om villkoren för – och betydelsen av – näringslivssamarbete och handel mellan Norge och Sverige.  

Programmet är ett samarbete mellan Norsk-Svenska Handelskammaren och Svensk-norska samarbetsfonden. 

Deltagare

De ca 25 deltagarna utses av handelskamrarnas guldmedlemmar och av Svensk-norska fondens styrelse. Målgruppen är talentfulla ledare i åldern 30-35.  

Fondens deltagare i skall tillföra perspektiv utanför det rent företagsekonomiska genom att representera t.ex. ländernas regeringskanslier,  myndigheter och organisationer.  

Upplägg

Talentnettverket går över 1 år och består av 4 träffar, 2 i varje land. Fonden ansvar för en av dem, och handelskamrarnas guldmedlemmar för de övriga. 

Talentnettverkets styrgrupp består av medlemmar från handelskamrarna i Oslo, Göteborg och Stockholm samt fondens representanter. Programmet produceras av NSHSK projektledare. 

Tema

Träffarna tar upp teman som är aktuella i det norsk-svenska samarbetet, samt på frågor som fördjupar deltagarnas kompetens och som inte är branschspecifika. 

Det kan t.ex. handlar om strategi, affärsutveckling, innovation, digitalisering, internationalisering, marknadsföring, ledarskap, språk/kultur och kommunikation.