Hoppa till innehåll

Styrelsekurs för kvinnor

saktive i verden, og langt flere kvinner tar høyere utdanning enn menn. Likevel er

  • 20% av de private aksjeverdiene på Oslo Børs eies av kvinner (DNB).
  • 70% av aksjeselskapene har bare menn i styret, og 80% av styremedlemmer i private selskaper er menn (Regjeringen).
  • 15,5% av toppledere i næringslivet er kvinner (Topplederbarometeret).
  • 100% av de største selskapene som byttet toppleder i 2022, byttet ut en mann med en annen mann (Dagens Perspektiv).
  • 25% av gründere er kvinner (SSB).

I år trår ny lov om kjønnsbalanse i styrer i kraft, den omfatter 10.000 selskaper.  For å nå de nye kravene, måtte 11.000 kvinner kvoteres inn og 11.000 menn kvoteres ut av styrene.

I anledning ny lov har Asessit og Svensk-norska samarbeidsfonden sammen gjennomført et styrekurs for kvinnelige ledere.

To dager med foredrag, diskusjoner, møter og ikke minst inspirerende samtaler gir mersmak. Takk til alle medvirkende og foredragsholdere og til samarbeidspartner Assesit.