Hoppa till innehåll

Minnesstenen Norges tack

År 1983 överlämnade Norges kung Olav V en minnessten till Sveriges kung Carl XVI Gustaf. Den placerades i Galärparken, bakom Nordiska museet i Stockholm. Minnesstenen är ett officiellt tack från Norge till Sverige för att Sverige – på svensk mark – utrustade och utbildade en norsk armé under andra världskrigets slut, åren 1943 till 1945.  


”et varig symbol på godt naboforhold”

Armén, de så kallade polistrupperna, homfattade ca 15 000 soldater. Trupperna hade träningsläger och baser på ett 20-tal orter runt om i Sverige. Vid överlämnandet av stenen framförde kung Olav också ett tack för de humanitära insatser som Sverige och den svenska befolkningen gjorde under kriget. Exempelvis mottagandet av 60 000 norska flyktingar och Folke Bernadottes insatser för att med de vita bussarna rädda tusentals norrmän ut ur tyska koncentrationsläger.

I sitt tal sa Kung Olav att det var hans förhoppning att minnesstenen ”vil stå som et varig symbol på godt naboforhold i trengselstider og som inspirasjon for kommende slekter”. I sitt tacktal replikerar den svenska kungen med att ”vi kommer att vårda detta minnesmärke som ett tecken på vänskap och samarbete mellan de norska och svenska folken i såväl ofärdstider som i goda tider”.

På initiativ av Svensk-norska samarbetsfonden flyttades stenen i maj 2016 och den nya placeringen blev nedanför norska ambassaden, längs med Folke Bernadottes väg, vid nedgången från Nobelgatan och Dag Hammarskjölds väg.

För att öka kunskapen om minnesstenen och dess historia har fonden etablerat en särskild hemsida, www.norgestack.se

Det finns även norska minnesstenar vid några av de platser där det förekom utbildning av ”polissoldaterna”, exempelvis Johannesbergs slott i Gottröra, Färnabruk i Skinnskattebergs kommun, Bäckehagen norr om Falun och Baggeböl söder om Sundsvall.

Inom satsningen på ”polistrupperna” fanns det också en maritim verksamhet som hade täckmanteln ”hamnpoliser”. Utbildningsplatsen för dessa var Mauritzberg slott uanför Norrköping. Där invigdes en minnessten i juni 2018. För mer information om ”hamnpoliserna,  läs här…