SOMMARAKADEMIN

VERKSAMHET

Genom Sommerakademi Voksenåsen bidrar Svensk-norska samarbetsfonden, Norges musikkhøyskole (NMH), Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) och Voksenåsen till att svenskt och norskt musikliv får en betydelsefull stimulans. Motsvarande mästarkurser finns inte i Skandinavien.
 
Kurserna är fördelade i de tre sektionerna Blås, Stråk, och Klassisk sång och deltagandet ger 3 ECTS poäng från NMH. De genomförs under ca 10 dagar i juli/augusti varje år. Antalet platser är begränsat till högst 190 och antalet ansökningar ligger över 300.
 
Målgruppen är utövande musiker, framförallt på universitetsnivå, i åldern 18-28 år. Bland dem är flera prisvinnare i klassiska musiktävlingar, och många är redan i gång med en utövande karriär.
 
Genom axeln NMH – Voksenåsen – KMH är utbildningen ett sant svensk-norskt projekt, med huvuddelen av lärare och elever från de två länderna. Dock är kursen gott placerad i den internationella vardag unga musiker möter, med inspiration både i form av lärare och med andra elever från drygt 20 olika länder. På så sätt styrks också svenskt- och norskt musikliv. Lärare från NMH och KMH får chans att visa upp sig och rekryterar de allra bästa eleverna till musikutbildningarna i Sverige och Norge.

Läs mer på www.summeracademy.no