VERKSAMHET

SKRIFTEN SAMTALER NORGE-SVERIGE
I skriften Samtaler: Norge – Sverige redovisar journalisterna Björn Lindahl och Terje Svabø sina samtal med personer från olika samhällsområden om relationen mellan Norge och Sverige. Det gemensamma i samtalen är att de återspeglar en positiv känsla mellan länderna, en känsla som borde kunna utnyttjas än mer för ökade kontakter och samarbeten. Skriften utkom 2014 och blev bakgrunden till projektet Ny giv 2015-2017.

I skriften medverkar bland andra författarna Anne Holt och Jan Guillou, dåvarande utrikesminister Børge Brende, LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson och korrespondenten Richard Milne från Financial Times.
Ladda ner skriften SAMTALer NORGE - SVERIGE här
Författarna Anne Holt och Jan Guillou med respektive unionsflagga.