Hoppa till innehåll

Verksamhet

Fonden prioriterar en projektportfölj som med respekt för fondens ursprung och syfte, bidrar till ett demokratiskt fungerande och jämställt samhälle med ett tydligt fokus på ungdom och unga vuxna och ett fungerande svensk-norskt utbyte står i fokus. Vi menar att en fredlig värld förutsätter demokrati, tolerans och hållbarhet.

Fonden prioriterar därför projekt som uppfyller följande kriterier:

  • Projekt som har ett tydligt svensk-norskt fokus och som för människor samman över gränsen.
  • Projekt som skapas av och för unga människor (under 35 år).
  • Projekt som tematiskt handlar om fred, demokrati eller mänskliga rättigheter
Gruppbild

Talentnettverk

Svensk-norska samarbetsfonden och Norsk-Svenska Handelskammaren genomför satsningen Talentnettverket, vilket är ett utbilningsprogram med fyra sammankomster per år. Det vänder sig till unga/kommande ledare inom näringslivet i Sverige och Norge.

Läs meR

Bild: Tine Poppe

Voksenåsen Sommerakademi

En årligt återkommande satsning från Svensk-norska samarbetsfonden är Voksenåsen Sommarakademi. Det är en mästarkurs på högskolenivå, som vänder sig till utövande musiker i åldern 18-28 år. Upplägget består av tre sektioner: Stråk, Blås och Klassisk sång. Kursen är 5 dagar lång och genomförs i juli/augusti av Voksenåsen i samarbete med bland andra Norges musikkhøgskole och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Läs mer

Bild: Henrik Hansson

Hågkomstresor till Norge

I en tid där det inte finns en objektiv sanning blir historien ett viktigt förankringsverktyg. Samtidigt förändrar sig historien ständigt trots att förtiden är och förblir som den varit. Detta är utgångspunkten i projektet Historia, Sanning och Politik som Voksenåsen genomför med stöd av Svensk-norska samarbetsfonden.

LÄS MER

Styrekurs för kvinnor

Styrelseutbildning

I 2024 trår ny lov om kjønnsbalanse i styrer i kraft, den omfatter 10.000 selskaper.  For å nå de nye kravene, måtte 11.000 kvinner kvoteres inn og 11.000 menn kvoteres ut av styrene.

I anledning ny lov har Asessit og Svensk-norska samarbeidsfonden sammen gjennomført et styrekurs for kvinnelige ledere.

LÄS MER

Minnesstenen Norges tack

På initiativ av Svensk-norska samarbetsfonden har en norsk minnessten fått förnyad uppmärksamhet. Den står längs med Folke Bernadottes väg på Kungl. Djurgården i Stockholm. Stenen är ett är ett officiellt tack från Norge till Sverige. Ett tack för att Sverige bland annat på svensk mark utrustade och utbildade en norsk armé under andra världskrigets slut, åren 1943 till 1945.

Boken Norges tack

Boken tar sin utgångspunkt i det tal som Norges kung Olav V höll 1983 när han överlämnade minnesstenen till Sveriges kung Carl XVI Gustaf. Kring talet vävs olika enskilda berättelser gällande relationen mellan Sverige och Norge under andra världskriget. Boken är skriven av Anders Johansson och Mats Wallenius på uppdrag av Svensk-norska samarbetsfonden.