Hoppa till innehåll

Öppen utlysning: Unga, fred och säkerhet

Svensk-norska fonden lyser ut medel för svensk-norska projekt med tema Unga, fred och säkerhet.

Svensk-norska fonden tar emot ansökningar för projekt 2023 som uppfyller följande kriterier:

  • Projekt som har ett tydligt svensk-norskt fokus och som för människor samman över gränsen.
  • Projekt som skapas av och för unga människor (under 35 år).
  • Projekt som tematiskt handlar om fred, demokrati eller mänskliga rättigheterAnsökningsfristen var den 11 april. Beslut meddelas i mitten på maj. 

Mer information:

Svensk-norska samarbetsfonden stiftades 1949 av det som var kvar av den svenska hjälpen till Norge under andra världskriget.

Svensk-norska fonden uppstod ur en solidarisk hjälp till ett broderfolk i nöd. Av det följer att fondens ursprung är tydligt rotat i en människosyn där likvärdighet, antirasism, jämställdhet, respekt för hållbara lösningar och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är helt centralt.

Det slås fast i stiftelsens stadgar att man skall främja svenskt-norskt samarbete, samt verka för ömsesidigt utbyte och information om svenska och norska kultur- och samhällsförhållanden.

Fondens vision är att med sina medel, kompetens och nätverk utgöra en betydande kraft för samarbete, möten och kunskap mellan framförallt den yngre svenska och norska befolkningen.

Unga, fred och säkerhet är vägen till en hållbar fred.

Det är viktigt att, också i oroliga tider, fortsätta att arbeta långsiktigt och strukturerat med förebyggande och fredsskapande åtgärder. Åtgärder som dessutom måste involvera unga människor.  

En fredlig värld förutsätter demokrati, tolerans och hållbarhet.

En korrekt förståelse av vår samtid och vägval för framtiden förutsätter förutsättningar att koppla ihop historisk kunskap med nutid och framtid.

Aktörer i det svensk-norska samarbetet har unika förutsättningar till att bidra på fältet med sin långa gemensamma historia, goda förutsättningar för samarbete, och tydliga globala röster för tolerans, fred, demokrati och hållbarhet.

Svensk-norska fonden tar därför emot ansökningar för projekt 2023 som uppfyller följande kriterier:

  • Projekt som har ett tydligt svensk-norskt fokus och som för människor samman över gränsen.
  • Projekt som skapas av och för unga människor (under 35 år).
  • Projekt som tematiskt handlar om fred, demokrati eller mänskliga rättigheter

Fristen var den 11 april

Ansökningsbelopp: 10 000 – 100 000 SEK.

Beviljade medel utöver 50 000 kräver medfinansiering.