Janne Log. Ordförande 2020. Foto: Camilla Skjær Brugrand

Styrelse

Fondens styrelse består av sex ledamöter, tre från Sverige och tre från Norge. Ordförandeskapet alternerar mellan länderna. Styrelsen utses av den svenska regeringen efter samråd med kulturdepartementet i Norge gällande de norska ledamöterna. Mandatperioden är fyra år och för åren 2017 – 2020 består styrelsen av följande ledamöter.

Fondens styrelse 2020

Sverige

Lars Enqvist,  Vice ordförande 2020, f.d. statsråd

Inga-Lill Nicolin,  F.d. vice VD

Emelie Palmér,  F.d handelssekreterare, företagsledare

Norge 

Janne Log,  Ordförande 2020, direktör

Rune Mørck Wergeland,  Disponent

Odd Inge Skjævesland, Författare och journalist