Styrelse

 Ordförandeskapet i fondens styrelse alternerar mellan länderna. Styrelsen utses av den svenska regeringen efter samråd med kulturdepartementet i Norge gällande de norska ledamöterna. Mandatperioden är fyra år och för åren 2020-2024 består styrelsen av följande ledamöter.

Fondens styrelse 2021-2024

Sverige

Margareta Winberg,  ordförande 

Noura Berrouba

Emelie Palmér

Norge 

Janne Log,  vice ordförande 

Rune Mørck Wergeland
Javad Mushtaq