Janne Log. Ordförande 2021. Foto: Camilla Skjær Brugrand

Styrelse

 Ordförandeskapet i fondens styrelse alternerar mellan länderna. Styrelsen utses av den svenska regeringen efter samråd med kulturdepartementet i Norge gällande de norska ledamöterna. Mandatperioden är fyra år och för åren 2020-2024 består styrelsen av följande ledamöter.

Fondens styrelse 2021

Sverige

Margareta Winberg,  Vice ordförande 

Noura Berrouba

Emelie Palmér

Norge 

Janne Log,  Ordförande 2021,

Rune Mørck Wergeland
Javad Mushtaq