Sekretariat

Fondens sekretariat har ingen anställd personal, utan fonden administreras på styrelsens vägnar av en verkställande direktör.
Fondens direktör är Anna Florén
Kontakt
anna(@)svensknorskafonden.org
+47 416 95 189