Bilaterala vänföreningar

Det finns ca 15 nordiska bilaterala vänskapsföreningar/samfund med samma målsättning som de bilaterala fonderna. Det vill säga att genom kunskap och kontakt öka förståelsen mellan två länder/självstyrande områden (Färöarna, Grönland och Åland).

Medlemsorganisationer

Vänföreningarna är medlemsorganisationer som är öppna för alla, vilket skiljer dem från fonderna. Några samverkar dock med en motasvarande bilateral fond. Svensk-norska samarbetsfonden har till exempel genom åren beviljat stöd till Norsk-svensk forening i Oslo och Svensk-norska föreningen i Stockholm. Andra exempel på vänföreningarna är Samfundet Sverige och Finland och Dansk-islandsk samfund. En bärande del i föreningarnas verksamhet har inrikting mot kulturarrangemang, resor och föreläsningar.

Föreningen var initiativtagare till Den norska utställningen i Thulehuset i Stockholm. Den visades under våren 1943 och blev en stark markering för ett mer aktivt officiellt stöd för Norges sak. Vid öppnandet av utställningen deltog bland annat prinsessan Ingeborg, prins Eugen, utrikesminister Christian Günther, den norske ministern Jens Bull, och diplomater från de allierade länderna.
En person som var med och bildade Norsk-svensk foreningen var Joakim Ihlen. Han utgav 1945 tillsammans med Bertil Kugelberg boken Frendefolk vars syfte var att klargöra bakgrunden till ländernas ageranden under kriget. Boken utkom parallellt på svenska med titeln Grannar emellan. Både Ihlen och Kugelberg var också aktiva i fonden när den bildades 1949.

Föreningar mellan Norge och Sverige

Svensk-norska föreningen, etablerades i Stockholm 1942 och 1946 bildades en systerorganisation, Norsk-svensk forening, i Oslo. De båda föreningangarna bildades således under och strax efter andra världskriget och har delvis en gemensam historia med fonden.

Svensk-norska föreningen hade en mycket stor betydelse under krigsåren 1943-1945. De arbetade för att ge humanitärt stöd till det ockuperade Norge och att hjälpa de norska flyktingarna i Sverige. Flera av deras medlemmar var framstående norska politiker och kulturpersonligheter som var i exil Sverige. Tillsammans med svenska kollegor bedrev föreningen ett framgångsrikt arbete för att bilda opinion för ett fritt Norge och det norska folket.

Norsk-svensk foreningen bildades bland annat av personer som hade varit i exil i Sverige under krigsåren och som varit medlemmar i Svensk-norska föreningen. En viktig uppgift för föreningen blev att försöka överbrygga den bitterhet som fanns hos vissa delar av den norska befolkning kring den svenska hållningen gentemot Norge under kriget.

År 1985 bildades även en Norsk-svensk forening i Bergen,som ett forum för svenskar som bor och arbetar i Bergen och norrmän i Vestlandsstaden med intresse för Sverige. I Stockholm finns också Det Norske Samfund som bildades redan 1894. Det är en förening för norrmän i Sverige och svenskar som har norska vänner eller är intresserade av Norge. I Göteborg finns en motsvarande förening, Den Norske Foreningen Dovre, som bildades 1896 och som är en vänförening för norrmän och norgevänner i Göteborg och västsverirge.
Härutöver finns Norsk-svenska handelskammaren i Oslo, Göteborg och Stockholm. Det är också en form av medlemsförening, men med inritkning på näringsliv och handel mellan länderna.