Andra fonder

Bilaterala och nordiska fonder

Det finns ca 15 bilaterala fonder i Norden, det vill säga fonder för utbyte mellan två nordiska länder eller självstyrande områden (Färöarna, Grönland och Åland). För bilateralt utbyte med Norge och Sverige finns, förutom Svensk-norska samarbetsfonden, följande fonder:
  • Fondet for Dansk-norsk samarbeid
  • Kulturfonden för Finland och Norge/Norsk-finsk kulturfond
  • Kulturfonden för Sverige och Finland
  • Svensk-isländska samarbetsfonden
  • Svensk-danska kulturfonden
  • Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde
  • Dansk-Svensk Kulturfond
Härtill finns ett särskilt statsanslag för norsk-isländskt kultursamarbete. Vad gäller fonder för nordisk verksamhet, med minst två eller fler länder, finns bland annat Nordiska kulturfonden, Letterstedtska föreningen och Clara Lachmans fond