Hoppa till innehåll

Nej Harrison, vännskap är det vi är bäst på

Om något visar coronapandemin hur tätt förhållandet mellan Norge och Sverige är till vardags. Det skriver norske ambassadören Christian Syse i ett svar på historikern Dick Harrisons krönika om skiljaktigheter mellan länderna.

Jag läser alltid Dick Harrison. Men hans krönika med rubriken ”Vi är mästare på att bråka med Norge” (SvD 31/1) ger bara brottstycken av bilden. I själva verket är Sverige och Norge mästare på att samarbeta. 

SCB:s statistik är en god utgångspunkt: För varor är Norge och Tyskland Sveriges största exportland, före övriga nordiska länder. 5,4 miljoner norrmän köper lika många varor från Sverige, inkluderat gränshandeln före coronapandemin, som över 80 miljoner tyskar. För tjänster är Norge avgjort största exportpartner för Sverige.

Det största antalet turister i Sverige kommer normala år från Norge. Det största antalet utländska företag i Sverige är ägda från Norge, bland dessa Svenska Dagbladet (Schibsted).

Norge och Sverige har Europas längsta landsgräns. Den hör också till de äldsta – nära oförändrad sedan freden i Brömsebro respektive Roskilde. När coronan släpper taget kan vi på nytt glädja oss över skylten ”Gränsen går längs bäcken”. Med andra ord: fred och frihet.

Politiskt är det en unik kontakt mellan Norge och Sverige. Statsminister Erna Solberg (Høyre) talar på Moderaternas årsstämma; det norska Arbeiderpartiets ledare motsvarande på Socialdemokraternas kongress. Har norska politiker utländska vänner, är de allt som oftast svenska.

Kulturen är på många områden en norsk-svensk enhet: Hela spektrat från Liv Ullmann till Karl Ove Knausgård, Jon Skolmen och Lasse Åberg, Fredrik Skavlan, dansbandstraditionen, Avicii och nutida musik och film är gemensam egendom. Ja, sporten med härliga dueller och en norsk-svensk förbrödring och försystring: Charlotte Kalla är lika känd i Norge som i Sverige.

Coronapandemin är ett undantagstillstånd. Om något visar den hur tätt förhållandet är till vardags, och hur naturligt vi ser det politiska, ekonomiska och kulturella sambandet, särskilt i väst-Sverige.

Men också i pandemitider ska vi inte glömma allt som går bra: import och export till Norge via Göteborgs hamn, malmexporten över Narvik, fisk och annat i retur till Sverige, politiska kontakter (i cyberspace) och framför allt: den nära språkgemenskapen och den omedelbara kulturella förståelsen. 

På försvarsområdet är det ett stadigt tätare norsk-svenskt och nordiskt operativt samarbete.

Svenska militära styrkor deltar i Nato-övningar i Norge, norska militära styrkor deltar vid övningar i Sverige. Norge är medlem i Nato Sverige i EU: men kontakten också om detta är tät. Norge är medlem av FN:s säkerhetsråd i år och nästa år, och där bygger vi vidare på Sveriges två framgångsrika år som medlem 2017-18.

Norge köper sina covid-vacciner från EU:s kvoter genom Sverige. Det är ett resultat av förtroendefullt norsk-svenskt samarbete. 

Oenigheter mellan Norge och Sverige skylls i sin grund på att att förhållandet mellan länderna betyder något. Det betyder något på riktigt.

Harrison använder dåvarande näringsminister Björn Rosengrens frustration vid de avbrutna Telia-Telenorförhandlingarna som sanningsvittne om att ett norsk-svenskt samarbete är svårt. Men Björn Rosengren är ett levande bevis också för det motsatta som mångårig styrelseordförande vid Norsk-Svenska Handelskammaren i Stockholm. Han är en byggande kraft.

Som diplomat kan jag tryggt säga: Den enastående förtroligheten och förståelsen från svensk sida också när vi är sakligt oeniga är en stor, daglig glädje genom mina innevarande fyra år som norsk sändeman till Sverige.

Unionstiden 1814–1905 påtvingades Norge. Motstånd mot unionen var inte överraskande. Men låt oss minnas den siste svensk-norske unionskungen Oscar II:s valspråk som en ledstjärna än i denna dag: Brödrafolkens väl.

Christian Syse

Norges ambassadör i Sverige