Hoppa till innehåll

Minnesmärken i Dalarna

Under andra världskriget pågick en hel del norsk verksamhet i Dalarna, både vad gällde viktig gränstrafik med kurirer och sabotörer och rustningen av de så kallade ”polistrupperna” 1943-45. Norska militära förläggningar fanns vid Bäckehagen norr om Falun, nära Furudal i norra Rättviks kommun, vid Stråtenbo mellan Borlänge och Falun samt vid Älgberget mellan Leksand och Dala-Floda. Strax söder om Leksand, i ett läger vid Skeberg, tränades från sommaren 1944 sabotörer, kommandosoldater m.m. Vid Furudal bruk finns också ett särskilt museum för svensk-norsk samverkan under krigsåren.

DISPOSITION

  1. Älgberget
  2. Invigningen av minnesstenen vid Älgberget
  3. Krigsveteran Ulf Konrad Dahl

1. ÄLGBERGET

Den norska förläggningen vid Älgberget är beläget i de djupa skogarna i Dalarna, en dryg mil norr om Dala-Floda och i Leksands kommun. Här fanns Forleggning Nr 4 som var ett militärläger med en alldeles speciell historia de sista krigsmånaderna fram till Nazi-Tysklands kapitulation i maj 1945. Sedan den reguljära bataljonen beordrats till en förläggning vid Bäckehagen norr om Falun övertogs Älgberget under största sekretess av en elitstyrka, HS-bataljonen, samt specialförband.

Män ur Milorg reste under sina täcknamn förbi svensk gränskontroll till lägret i Dalarna för att lära sig att stoppa den ”brända jordens taktik” som tyska trupper under reträtt från Finnmark praktiserat med förödande följder. Både norska och svenska militära myndigheter fruktade och förberedde sig för liknande katastrofal förstörelse i större skala vid ett kaotiskt krigsslut, men den Nazityska armén i Norge kapitulerade till slut i god ordning sedan Hitler begått självmord i sin bunker i Berlin. 

Älgberget var från början ett skogshuggarläger som hyrdes av den egensinnige och driftige entreprenören Bäck Daniel Danielsson, som uppges ha vållat polistruppernas svenske utbildningschef ”Revolver-Harry” Söderman en hel del bekymmer. Möjligen var de båda herrarna alltför lika. Södermans ombud på plats under hela den norska ”epoken” var poliskonstapeln Hans Öström från Stockholm. Han inledde efter krigsslutet en karriär inom Säpo och säkerhetsbranschen som bland annat grundare av det statliga vaktbolaget ABAB.

Läs också artikel av journalisten Kent Olsson vid Mittmedia. I artiklen beskrivs närmare den verksamhet som skedde vid Älgberget under krigsåren.

2. INVIGNINGEN AV MINNESSTENEN VID ÄLGBERGET

Den 9 juni 2019 invigdes en minnessten vid Älgberget. Den avtäcktes av två värdiga företrädare, Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist och 95-årige krigsveteranen Ulf Konrad Dahl från Oslo.

Initiativet till en minnessten vid uppfarten till Älgbergets topp tog den välkände skidskyttsolympiern Gossas Sven Olle Axelsson (OS Innsbruck 1964) redan 2018. Han har ingen norsk bakgrund, men det har flera andra lokala eldsjälar som hjälpt honom resa minnesstenen, sätta upp en informationstavla och bygga en lägerportal med förebild av den som ”polititroppene” reste 1943 med monogrammet H7 för Kong Haakon VII av Norge.

En av entusiasterna är Tommy Syvertsen, uppväxt i Dala-Floda där hans far Egil blev kvar efter soldatutbildning på Älgberget. Norska namn i bygderna vittnar om att många andra ”polissoldater” också valde att slå sig ner i Dalarna och bilda familj. En annan av Axelssons medhjälpare är Alf Tangnäs, kulturvårdare i Dalarna och bosatt i Falun. Hans far Stein flydde till Sverige 1942, undan hotet om att tvingas göra arbetstjänst för ockupationsmakten och dess Quislingregim.

Konferenciern Tangnäs presenterade ett omväxlande program, som delvis var förberett och delvis genomfördes spontant tack vare gästerna från Norge. För dessa talade polisåklagaren Martin Welhaven, vars farfar en tid var flyktingchef vid Norges beskickning i Stockholm innan han kallades till exilregeringen i London. Martins egen far gjorde samtidigt militärtjänst. ”Norgehistorierna” vid Älgberget kompletterades av Erik Söderman, son till ”Revolver-Harry” och författaren Anders Johansson. Härtill medverkade krigsveteranen Thor Hofsbro, mångårig förtroendeman inom upplösta Polititroppenes Veteranforening

Förutom försvarsminister Peter Hultqvist medverkade också från Dalarna bl.a. kommunalrådet i Leksand Ulrika Liljeberg och Alf Johansson från Gagnefs kommun och Dala-Flodas intresseförening.

3. KRIGSVETERAN ULF KONRAD DAHL

Minnesstenen vid Älgberget avtäcktes den 9 juni 2019 av den 95-årige krigsveteranen och förre advokaten Ulf Konrad Dahl tillsammans med Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist.

Dahls personliga bakgrund är ganska typisk för de tusentals unga norska studenter som ställde upp i motståndskampen och i många fall tvingades ta sin tillflykt till Sverige.

Flykten blev dramatisk från första stund för Dahl, som förvarnats om att tyska Gestapo var honom på spåren på grund av hans illegala uppdrag. Han gömde sig i december 1943 som ”patient” på Diakonhjemmets sjukhus i Oslo, då alla fönster krossades av lufttrycket från en explosion i ett ammunitionslager vid Filipstadkajen. Explosionen krävde många dödsoffer och var förmodligen en olyckshändelse.

Dahl ingick i en grupp på ett 30-tal flyktingar som först fick åka lastbil från Oslo till Setskog i Østfold och därefter på skidor över gränsen en kall natt till ljudet av skottlossning. De togs emot av polis i värmländska Töcksfors, skickades vidare till flyktingcentralen Kjesäter i Sörmland och i Dahls fall därefter till Feltbataljon II i Öreryd. Den placerades efter en tid i Skålmyra vid Furudal.

Betecknande för den stora rörligheten mellan de norska lägren i Sverige är att Ulf Konrad Dahl beordrades för särskilda uppdrag till både Mälsåkers slott på Selaön i Mälaren och Älgberget. På nyåret 1945 dirigerades Feltbataljon II till norra Sverige, varifrån en del soldater flögs med amerikanska militärplan till Kirkenes i östligaste Finnmark. Dahls jobb var att köra last- och plogbilar i en stor operation för att öppna den s.k. Ishavsvägen mellan Kemi nära Torneå genom Finland till gränsorten Neiden i Finnmark.

För Dahls del blev vistelsen i Finnmark kort. Han återvände hem till Oslo via Stockholm redan under maj, blev befordrad till löjtnant och tjänstgjorde en tid i Trondheim. Snart nog kunde han återuppta sina juridikstudier vid Universitet i Oslo och efter två år var han färdig med utbildningen till advokat.

Först för ett år sedan fick Ulf Konrad Dahl kontakt med de veteraner som regelbundet samlas på Akershus fästning i Oslo för att berätta om gemensamma erfarenheter och minnen. Sedan dess har han återsett både Furudal och Älgberget för första gången på cirka 75 år.