Hoppa till innehåll

Kurser för lärarstudenter

Kurserna genomförs inom Svensk-norska samarbetsfondens bidrag till Voksenåsen och vänder sig till lärarstudenter från framförallt Göteborgs universitet. Kurserna äger rum under en vecka med boende på Voksenåsen och med studiebesök i Oslo.

Syftet är att ge studenterna ett språbad och ett självförtroende i att undervisa skolbarn i grannspråk. Det görs samtidigt som man ökar kunskaperna om norsk historia, politik. 

Voksenåsen samarbetar med Fondet for dansk-norsk samarbejd, Hanaholmen och Nordens folkhögskola Biskops Arnö om kursutveckling och erbbjuer tillsammans kurser för andra nordiska studenter. Det senare inom ramen för ett projekt finansierat av Nordiska ministerrådet. 

Språkkurs

Språkkurser på Voksenåsen