Samling 3 med Vestre #Talentnätverket

Jan Christian Vestre, VD det familjeägda Vestre - samlingens värd - inledde och berättade bland annat om The Plus, en möbelfabrik som de just nu bygger i Värmland och som planeras bli världens mest miljövänliga.

Läs mer
Nej Harrison, vännskap är det vi är bäst på

Om något visar coronapandemin hur tätt förhållandet mellan Norge och Sverige är till vardags. Det skriver norske ambassadören Christian Syse i ett svar på historikern Dick Harrisons krönika om skiljaktigheter mellan länderna.

Läs mer