Samling 3 med Vestre #Talentnätverket

Jan Christian Vestre, VD det familjeägda Vestre - samlingens värd - inledde och berättade bland annat om The Plus, en möbelfabrik som de just nu bygger i Värmland och som planeras bli världens mest miljövänliga.

Läs mer