Fonden har beviljat stöd till Littfest i Umeå 2023

Om Littfest

När Littfest – Umeå internationella litteraturfestival startade för snart sjutton år sedan var det
som en reaktion mot centralisering och kommersialisering av svenskt kulturliv. Vi ville, och
vill än idag, anordna en festival som är inkluderande och som tar litteraturen och de frågor
den reser på allvar, vare sig det handlar om uppläsningar, debatter, workshops eller samtal.
Målet är att erbjuda lokal litteratur såväl som internationell, populära författare såväl som
smalare författare och frågeställningar. Festivalen drivs av den ideella föreningen Littfest, har
sitt säte i Umeå och är Sveriges största litteraturfestival. Bland de större samarbetsprojekt
som vi arbetat med genom åren bör särskilt nämnas det EU-finansierade projekten
Versopolis och ArtAct Littfest översätter där fristadsförfattare från Sverige (och ibland också
hela Norden) träffas i workshops. Littfest har också arbetat med större nordiska projekt och
nätverk.
Fonden stöder deltagande för norska och norsksamiska författare vid festivalen. 
Mer info: 
Kontakt — Littfest