Hoppa till innehåll

Bidrag

Svensk-norska fonden arbetar uppsökande och hittar själv aktuella projekt innanför ramarna för vår utdelningsstrategi.

Vi har tyvärr inte kapacitet att besvara öppna ansökningar som sändes oss utan uppmaning.

Undantaget är projekt skapade av och för ungdom med fokus på demokrati och fred som fyller följande kriterier: 

  • Projekt som har ett tydligt svensk-norskt fokus och som för människor samman över gränsen.
  • Projekt som skapas av och för unga människor (under 35 år).
  • Projekt som tematiskt handlar om fred, demokrati eller mänskliga rättigheter
  • Ansökan är inlämnad i Svensk-norska fondens ansökningsportal.

    ANSÖKNINGAR SOM FYLLER KRITERIERNA SÄNDS IN I ANSÖKNINGSPORTAL https://soknad.svensknorskafonden.org/
  • Ansökningsportalen är öppen!
  • Ansökningsfrist är 30 april.
    Ansökningar som sänds oss utanför portalen eller efter fristen kommer inte att behandlas eller besvaras, oavsett om de uppfyller kriterierna.

En god idé?

Och uppfyller våra kriterier? skicka in din ansökan!