Bidrag

Styrelsen har beslutat att för tillfället inte utdela allmänna bidrag, utan att i stället samverka med
andra svensk-norska och nordiska organisationer för att utföra sin uppgift.