Hoppa till innehåll

Året 2020. Mellan ljus och mörker

Att 2020 var ett annorlunda år är så självklart att det inte ens behöver nämnas. 

Pandemin har stängt en gräns som vi knappt reflekterade över att den fanns.  

Pandemin har alltså – så klart – präglat fondens verksamhet 2020. På många plan, och i en pendling mellan ljus och mörker.

Fondens syfte är att underlätta för människor att mötas och lära känna varandra. Det har inte varit möjligt i samma format som tidigare.

Pandemin slog således mot själva kärnan i verksamheten. Men, också fondens ekonomi påverkades i grunden.

I den turbulenta perioden när pandemin drabbade oss med full kraft störtdök värdet på fondens investeringar. Årets första utdelning – som brukar vara den största – utgjorde knappt 20 % av vad som var förväntat. Krishantering var nödvändig och vi drog åt svångremmen så mycket det bara gick.

Detta sammanföll med en period som skulle ha ägnats åt ett direktörsskifte med en lång och noggrant planerad utfasning av fondens mångåriga direktör Mats Wallenius och en infasning av mig. Av den noga planerade överlämningen blev det intet. Men direktörsbyte blev det.

Vid slutet av 2020 hade ekonomin stabiliserats och mycket av verksamheten hade anpassats till den nya normalen.

Så jag vill nog ändå fokusera på det ljusa, och på att det alltid kommer solsken efter regn och mörker.  

Fondens stora projekt har faktiskt genomförts. Tack vare gott hantverk och samarbete med våra partners.  

Handelskamrarnas och fondens talentnätverk för unga företagsledare flyttades fram och genomfördes därefter digitalt. ”Det fungerte over all forventning! Veldig inspirerende å delta” ”Givetvis hade det varit en helt annan grej att ses fysiskt men jag tycker upplägget fungerade så bra som ett digitalt upplägg kan fungera.”

Voksenåsens och fondens Sommarakademi genomfördes tack vare god planering och tur med timing i augusti. ”En mindre och skandinavisk-språklig kurs gav större närhet och det var väldigt givande med fysisk undervisning” Också Oslo Dialogue on Democracy som Voksenåsen driver med fondens stöd genomfördes och innehöll bland annat en digital karriär-speed-dating med svenska och norska toppdiplomater.  

På tal om diplomater så möts varje år de svenska och norska DIP-utbildningarna (om du har sett slut på Netflix i pandemi-tider så är DIPS på SVT-play tidernas tips). I år genomfördes också detta möte – digitalt – och med inledande föredrag om de svensk-norska relationerna av 2020 års båda fondsdirektörer.

Det lärande och den reflektion som mörkertiden har gett oss är värdefull.

2021 är ett nytt år. Vi går mot ljusare tider. Det är snart vår, vaccinet är på väg och så småningom kan vi mötas på riktigt igen. 

Till dess fortsätter fondens verksamhet i den nya digitala normalen, och vi fortsätter uppmana till tålamod, avstånd och handtvätt.  

Anna Floren, VD