Svensk-norska samarbetsfonden

Fondens syfte är att främja svensk-norskt samarbete. Detta sker genom att verka för ömsesidigt utbyte och information om svenska och norska kultur- och samhällsförhållanden.

Om fonden

Främja svensk-norskt samarbete

Fonden är en svensk stiftelse som har sin bakgrund i andra världskriget och verksamheten i Svenska Norgehjälpen och Norska Nasjonalhjelpen. Verksamheten drivs på avkastningen av fondens kapital och fondens styrelse består av både svenska och norska ledamöter som utses av den svenska regeringen. Fonden delar inte ut bidrag eller stipendier utan bedriver sin verksamhet i samverkan med andra svensk-norska samarbetspartners.  
Läs mer...

Vår verksamhet

Kunskap och ökade kontakter

Viktiga målgrupper för verksamheten är blivande lärare och diplomater samt yngre ledare inom näringslivet. Inom kulturområdet fokuserar fonden på utbildning av lovande musiker. En viktig samarbetspartner är Voksenåsen i Oslo, en annan är Norsk-svenska Handelskammaren. Fonden kan också ta initiativ till enskilda aktiviteter för att främja kunskap och samarbete, som t.ex. kartläggningar, utgivning av skrifter och böcker, debatter och seminarier.
Läs mer…

Talentnätverk samling 3

Samling tre för det norsk svenska ledarskapsprogrammet ”Talentnettverket” ägde rum på Den Norske Opera og ballet i Oslo i där OBOS bjöd in till en heldag med massa inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte. 

Läs mer