Svensk-norska samarbetsfonden

Fondens syfte är att främja svensk-norskt samarbete. Detta sker genom att verka för ömsesidigt utbyte och information om svenska och norska kultur- och samhällsförhållanden.

Om fonden

Främja svensk-norskt samarbete

Fonden är en svensk stiftelse som har sin bakgrund i andra världskriget och verksamheten i Svenska Norgehjälpen och Norska Nasjonalhjelpen. Verksamheten drivs på avkastningen av fondens kapital och fondens styrelse består av både svenska och norska ledamöter som utses av den svenska regeringen. Fonden delar inte ut bidrag eller stipendier utan bedriver sin verksamhet i samverkan med andra svensk-norska samarbetspartners.  
Läs mer...

Vår verksamhet

Kunskap och ökade kontakter

Viktiga målgrupper för verksamheten är blivande lärare och diplomater samt yngre ledare inom näringslivet. Inom kulturområdet fokuserar fonden på utbildning av lovande musiker. En viktig samarbetspartner är Voksenåsen i Oslo, en annan är Norsk-svenska Handelskammaren. Fonden kan också ta initiativ till enskilda aktiviteter för att främja kunskap och samarbete, som t.ex. kartläggningar, utgivning av skrifter och böcker, debatter och seminarier.
Läs mer…

Voksenåsen fyller 60 år

Voksenåsen är Norges nationalgåva till Sverige. De första 15 åren, 1960-1975, ansvarade fonden för programverksamheten vid Voksenåsen. Den 2 oktober firades 60-års dagen digitalt, med tal bland andra av Sveriges och Norges kulturministrar.

Läs mer
Ledarskap i förändring

NSHK och Svensk-norska samarbetsfonden lyckades genomföra den första programdagen av årets Talentnettverk den 23 september. Telenor, som värd, bjöd in till den första av fyra samlingar som hade tema "Ledarskap i förändring".

Läs mer