Hoppa till innehåll

 Ömsesidigt utbyte och information om svenska och norska kultur- och samhällsförhållanden

Om fonden

Främja svensk-norskt samarbete

Fonden är en svensk stiftelse som har sin bakgrund i andra världskriget och verksamheten i Svenska Norgehjälpen och Norska Nasjonalhjelpen. Verksamheten drivs på avkastningen av fondens kapital och fondens styrelse består av både svenska och norska ledamöter som utses av den svenska regeringen.

Verksamhet

Kunskap och ökade kontakter

Fondens vision är att med sina medel, kompetens och nätverk utgöra en betydande kraft för samarbete, möten och kunskap mellan framförallt den yngre svenska och norska befolkningen.

Demokrati, verksamhet och representation i hela Sverige och Norge skall prioriteras.

Bidrag

bidrag OCH ANSÖKNINGAR

Svensk-norska fonden arbetar uppsökande och hittar själv aktuella projekt innanför ramarna för vår utdelningsstrategi.


Vi har tyvärr inte kapacitet att besvara öppna ansökningar som sändes oss utan uppmaning.

Alltid samma snö, alltid samma gräns

Nordisk-baltisk samling

Styrelsekurs för kvinnor